Wednesday, August 20, 2008

AfterMath

Cherry: oojy, howa delwa2ty ba3d lamma Maglesh el Shoora et7ara2, el nass lamma yeego yastasheeroh ba3d, "Hayglesoh" feen?
Me: 3'aleban fel beta3 elly gambeeh, fe Maglesh el Sha3b.
Cherry: Tab keda mesh hayb2a za7ma? w ba3deen akeed homma mesh yeglesoh ma3 el sha3b.
Me: Ma homma hayzzana2oh ba2a w yesta7meloh ba3d shwaya.. They will take turns.
Cherry: hmmm.. bardo mesh moqtane3a
Me:ao moken yestasheeroh ba3d 3al wa2ef
Cherry: fekra bardo, yeb2a keda hay7'doh qararat besor3a..
Me: ao metkarewta
Cherry: Rabbena yostor.

3ala sa3eeden a7'ar..


M@hdeto (to his brother): Haat yabny el gezeera maglesh el shoora is on fire
Brother(flipping to al gezeera el ryadaya): ahoh, el match sha3'aal.
M@hdetoh: Yabny haat egezeera, maglesh el shoora!!
Brother: Yaksh yewla3!..estana, dah walla3 fe3lan!

7 comments:

Charafantah said...

News headlines:
صرف تعويضات لأعضاء مجلس الشورى لحزنهم على المجلس الحروق
صرف بدل جلوس لأعضاء المجلس لإنعقاد الدورة و "هما واقفين"

insomniac said...

LOL...

Frustrated said...

ana ma3takedtsh ennaha 7ateb2a za7ma wala 7aga!! law gama3na 3adad eli bie7daro galasat el magles da 3ala eli bie7dro el magles el tani yeb2a still 3andena makan lel sa7afeieen kaman:)

insomniac said...

te2sody ya frustrated neb2a ne3zemhom fel beet 3andena ya3ne?

Frustrated said...

momken gedan ya inso, 3andokom fel sheta w 3andena fel seif:) w Rabena yeg3al bioot el mo7seneen 3amar:D

gjoe said...

LOOOOOOOOOOOOL!!

i love enn ento bet3zemo 3ala ba3d keda..

w fe ramadan ba2a hayb2a feeh mawa2ed el newwab..

Frustrated said...

w teftekeri di yeb2a liha nafs el thawab ya gjoe?:)